Kategorier

Bestyrelse
Læs her om, hvad de forskellige personer hedder og hvilke roller de besidder, som sidder i klubbens bestyrelse.
Hjemmesiden
Lidt forskelligt omkring hjemmesiden og dens brug.
Klubbens love
Her kan du læse om de love, der ligger til grund for klubben.
Medlemsinformation
Information omkring medlemsskab af Mini Club Denmark
Lokalklubber
Se her hvilke lokalklubber, der findes i Danmark.
Regler for Ventil dæksel ræs
Når man først har bygget eller anskaffet sin Ventil dæksel ræs - er reglerne enkle, se dem her..