MINI CLUB DENMARK

Generalforsamling

d. 30. april 2022

Program

Kværndruphallens Cafeteria
Vængevej 2A, 5772 Kværndrup
 
Program

10.00-11.00 Morgenmad, kaffe/te og morgenbrød
11.00-12.30 Generalforsamling
12.30-13.00 Sandwich + 1 kildevand
13.00 Fælles køretur på sydfyn med slutmål hvor der kan købes is og kaffe.
16.00 (senest) Slut

Dagsorden for generalforsamlingen


1. Valg af dirigent
2. Valg af referent + 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Årsberetning fra lokalklubberne
5. Regnskab
6. Indkomne forslag: Disse skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage
før generalforsamlingen
7. Valg ifølge § 8, følgende er på valg:
Bestyrelse: Claus Sonne Meinertsen, Mogens Pedersen, Jesper Coopersen
Suppleanter: Lars Mathiasen og Christian Kallehave-Rolland
Billags kontrollanter: Mogens Nissen og Liselotte Hansen
Billags kontrollant suppleant: Peter S Mikkelsen
8. Næste års program
9. Eventuelt
 
Vi håber på godt fremmøde, så kig forbi og støt op omkring klubbens fremtidige virke!
Vi ser selvfølgelig gerne mange Minier.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen