MINI CLUB DENMARK

Generalforsamling

d. 29. april 2023

Oasen Nordby
Søndre Møllevej 5, 8305 Samsø

Der vil være mulighed for at leje værelser på stedet.
Se mere her.
Husk at oplyse ved bestilling at du kommer fra MCD.

Færge fra jylland
Samsø Rederi
Færge fra Sjælland
Samsølinjen

Program

10.30-12.00 Brunch
12.00-14.00 Generalforsamling
14.00 Fælles køretur.

Dagsorden for generalforsamlingen


1. Valg af dirigent
2. Valg af referent + 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Årsberetning fra lokalklubberne
5. Regnskab
6. Indkomne forslag: Disse skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage
før generalforsamlingen
7. Valg ifølge § 8, følgende er på valg:
Bestyrelse:
Per V. Rasmussen (ønsker ikke genvalg)
Claus Veng
Michael Hansen

Suppleanter: 
Lars Mathiasen (ønsker ikke genvalg)
Christian Kallehave-Rolland

Billags kontrollanter: 
Mogens Nissen
Liselotte Hansen

Billags kontrollant suppleant: 
Peter S. Mikkelsen
8. Næste års program
9. Eventuelt
 
Vi håber på godt fremmøde, så kig forbi og støt op omkring klubbens fremtidige virke!
Vi ser selvfølgelig gerne mange Minier.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen