MINI CLUB DENMARK

Efterårets seminarer Mini Club Denmark 2021 

                                                  

                                               

Ved generalforsamlingen i Mini Club Denmark den 29. maj, blev der varslet en række seminarer i løbet af efteråret vedrørende generationsskifte i bestyrelsen. 

Datoerne blev annonceret i Mini Nyt, august 2021, nr 4 - datoerne er:

  1.   Søndag den 10. oktober 2021, kl. 10.00 – 16.00 (Er afholdt)                       
  2.    Lørdag den 6. november 2021, kl. 10.00 – 16.00                         
  3.   Søndag den 28. november 2021 (back-up)            

Anden seminar den 6. nov. holdes i Jylland på Hotel Årslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand.

Vi opfordrer til, at I som Mini entusiaster / lokalklub bakker op omkring seminarerne, ved at møde op med et par repræsentanter, som er friske på at deltage i arbejdet med at forme Mini Klub Denmarks nærmeste fremtid.

Via oplæg og gruppearbejde vil seminarierne være med til at sætte retningen for, hvordan klubben skal udvikles. Har vi de rette vedtægter? Er formålsparagraffen stadig relevant? Ønsker vi et trykt klubblad? Hvor mange numre om året? Er klubbens arrangementer tidssvarende og interessante? Fungerer websiden og Facebooksiden? Er der brug for en klubshop? Hvordan kan arbejdet i bestyrelsen fordeles og optimeres? Hvad kan vi gøre bedre?

Endelig er der spørgsmålet, hvordan vi sikrer fornyelse i bestyrelsen, og hvordan vi får besat rollen som ny redaktør af Mini Nyt.

Første seminar fandt sted i Roskilde den 10. oktober med 8 deltagere, heraf 6 fra klubbens ledelse og 2 medlemmer. Mødet gennemførtes i god vekselvirkning mellem indlæg og debat. Der var bred enighed om, at Mini Nyt i form af et trykt medlemsblad er ”limen”, der holder sammen på klubben, og at bladet bør fortsætte. Der kom desuden nye ideer til hvordan arbejdet i klubbens ledelse kunne fordeles. Der blev tilkendegivet interesse for at bidrage med arbejdet omkring klubbladet, vi mangler dog fortsat en tovholder, som ønsker at overtage redaktørrollen. Super at der fra en af lokal klubberne er stærke kræfter i gang med at planlægge Sommertræffet i 2023 – naturligvis under fuld opbakning af MCD. Positivt kan det siges, at processen nu er sat i gang med at finde vejen for klubbens fremtidige ledelse efter generalforsamlingen 2022. Glædeligt at der er medlemmer, som ønsker bidrage. Omvendt må bestyrelsen lidt skuffende konstatere, at fremmødet til seminar 1 var begrænset. Vi nægter dog at tro at medlemmerne ikke ønsker en levedygtig landsdækkende klub med interesse for den klassiske Mini. Der henvises til indlægget ”Husk vi er en Klub” i seneste Mini Nyt. Den nuværende bestyrelse har valgt at fortsætte frem til Generalforsamlingen i 2022, og dermed give plads til overdragelse af viden og erfaringer. Det er vigtigt for os, at der sikres kontinuitet. Mini Nyt har brug for en ny redaktør ved årsskiftet 2021/2022.

Derfor: Mød nu op til seminar 2 og bidrag med dine synspunkter, hvordan du mener din klub bør se ud. 

Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 10.00 og går derefter over til formiddagens program. Programmet inkluderer frokost. Eftermiddagens program afsluttes senest kl. 16.00

Der er ingen tilmelding til seminarerne, det vil dog være fint, hvis de der er interesserede alligevel sender en mail. MCD kan evt. lægge navnene op på web- og Facebook siderne og opfordre til samkørsel, især fra Fyn og Sjælland.


Vel mødt til et vigtigt seminar!


På bestyrelsens vegne


Per V. Rasmussen

pervras@enfiber.dk

tlf. 8646 6215 


Mogens Pedersen

j.m.pedersen@hotmail.com

tlf. 4116 2436 


Peter S. Mikkelsen

minicooper97@mail.dk

tlf. 4045 8565