MINI CLUB DENMARK

Håndtering af persondata i Mini Club Denmark.

Almindelig personoplysninger
Vi opbevarer og bruger kun almindelige personoplysninger dvs. medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer og mail.

Medlemliste
Indeholder medlemsnummer, navn, adresse, telefon og mail til brug ved almindelig bestyrelsesarbejde og på hjemmesiden, alt bag adgangskode eller aflåst.
Medlemsliste på hjemmesiden, da klubbens formål bl.a. er at udveksle erfaring og oplysninger om teknisk hjælp, reservedele, arrangementer mm.

Labelliste
Med medlemsnummer, navn og adresse for at kunne udsende klubblad og kontingentopkrævning.

Telefon og mail i medlemsliste
Også for at kunne udsende kontingent påmindelse og andre meddelelser, der vedrører klubbens aktiviteter. Ved mail til flere medlemer benytter vi funktionen Bcc, så andre ikke kan se, hvem der ellers har modtaget samme mail.

Medlemsnyt i Mini Nyt
Her bringes navn og adresse på nye medlemer og ved adresseændringer. Ved udmeldelse, dog kun medlemsnummer.

Rigtighed og sletning
Hver anden måned, før udsendelse af klubbladet Mini Nyt, opdateres medlemslisterne og alle oplysninger om udmeldte slettes.

Billeder
Billeder og videoer af personer og køretøjer, optaget under klubbens arrangementer, betragter vi som harmløse og vil blive bragt uden samtykke i Mini Nyt, på hjemmesiden og på Facebook.

Bestyrelsesarbejde
Hvis du som frivilig indtræder i MCD´s bestyrelse, i et udvalg eller anden opgaveløsning vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og evt. billede, blive delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden. Således kommunikationen til medlemmer og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan komme i kontakt med dig.

Samtykke
Ved indmeldelse, adresseændring mm., går vi ud fra at du samtykker til overnævnte. Hvis du ved indmeldelse eller efterfølgende ikke ønsker adresseoplysninger bragt på hjemmesiden eller under medlemsnyt, respekterer vi selvfølgelig dette. Så oplys dette ved indmeldelsen, eller kontakt medlemslistebestyrerne / kassereren.

Gældende pr. januar 2020